קורס הובלת חומרים מסוכנים – בסיסי/ריענון

בכבישי הארץ מובלים מדי יום אלפי טונות של חומרים מסוכנים מסוגים שונים.
תהליך ההובלה הינו תהליך מורכב ועל העוסקים במלאכה מוטלת אחריות כבדה, לכן חוקקה מדינת ישראל את חוק שירותי ההובלה התשנ"ז 1997, במטרה להגדיר ולהגביר את הבטיחות במתן שירותי הובלה של חומרים מסוכנים.
כחלק מחוק זה,נדרש נהג שמעוניין לעסוק בהובלת חומרים מסוכנים לעבור הכשרה אשר בסופה יוענק לו היתר להובלת של חומרים מסוכנים. כמו כן, אחת לשנתיים מחוייב מחזיק ההיתר לעבור קורס רענון, בן 8 שעות אקדמאיות, כתנאי לחידוש ההיתר.
תנאי קבלה עבור קורס בסיסי:
1.ותק על דרגה C1 ומעלה לפחות 3 שנים.      2. מילוי והגשת שאלון ביטחוני (ניתן להוריד כאן) באתר הממשלתי. ההרשמה מותנת בשליחת תצלום ת.ז (כולל ספח) ורשיון נהיגה של המועמד לקורס. מעבר בידוק ביטחוני מקיף מותנה בכך שב-24 חודשים טרום הגשת הבקשה, הרשיון של המועמד לא נפסל.
תנאי קבלה  עבור קורס רענון:
1. לא חלף 6 חודשים מתום ההיתר המקורי.
משך הקורס:
קורס בסיסי – הינו בן 18 שעות אקדמאיות (בחלוקה של שני מפגשים).
קורס רענון – הינו בן 8 שעות אקדמאיות.
נושאי הלימוד:
1.הגדרות ומושגים
2.חוק שירותי הובלה
3.סיווג חומרים מסוכנים
4.טעינה ופריקה
5.הפרדת חומרים מסוכנים
6.כיבוי אש
7.עזרה ראשונה
עמידה בהצלחה בדרישות הקורס תזכה את התלמיד בקבלת היתר רשמי אשר יישלח מטעם משרד התחבורה למעסיק. (יש לוודא כי שולמו כל האגרות הנדרשות וכי הנפקת ההיתר אינה מתעכבת בגין היעדר תשלום).

הירשמו עכשיו

צרו איתנו קשר

עכשיו גם ב Zoom

חייגו עכשיו

שיחה עם נציג

עלות רישיון

לזכאי מלגה
0

לפרטים נוספים

מכללת גלגלים